بخش های مختلف نرم افزار

 صفحه اصلی

در این تب بخش های مهم و پر کاربرد نرم افزار نظیر پذیرش، پرونده و فرم های مرتبط با بیماران قرار دارند.

 حسابداری

سیستم حسابداری اعم از مدیریت دارو های ترک اعتیاد، کنترل موجودی، چک ها و هزینه ها در این قسمت موجود می باشند.

 پزشک

این تب مخصوص به پزشک (یا پزشکان) مجموعه می باشد. عملیاتی نظیر ویزیت و معاینات پزشکی در این بخش قابل انجام می باشند.

 مشاوره / روانشناس

موارد مرتبط با مشاوره و روانشناسی در این بخش انجام می گردد.

 حقوق ودستمزد

موارد مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل، کنترل پرسنل، اضافه کار/کسر کار و فیش حقوقی کارمندان در این بخش قرار گرفته است.

 تعاریف اولیه

تعریف های اولیه در این قسمت قرار دارند. در واقع قبل از عملیاتی نمودن استفاده از نرم افزار بهتر است موارد این بخش تنظیم گردند.

 تنظیمات

تنظیمات برنامه، چاپ و پشتیبان گیری و همچنین مدیریت کاربران و سطوح دسترسی آنها در این قسمت قرار دارند.

 گزارشات

تمامی گزارشات نرم افزار در این قسمت و در دسته بندی های مختلف موجود اند.

 نمودار

نمودار های (Chart) بخش های مختلف نرم افزار در این قسمت قرار دارند.

 راهنما

راهنمای استفاده از نرم افزار و معرفی کلید های میانبر صفحه کلید در این قسمت موجود می باشند.

 ظاهر برنامه

شامل 21 تم در دسته بندی های مترو، آفیس، ویژوال استادیو و غیره برای تغییر شکل ظاهری نرم افزار در این بخش قرار گرفته است.برای مشاهده فرم بر روی آیکون ها کلیک کنیدتصاویری از محیط نرم افزار

صفحه اصلی نرم افزار: کاشی های (Tiles) صفحه اصلی را نمایش می دهد.
فرم بیمار - تب مشخصات بیمار: در این تب اطلاعات اصلی بیمار شامل نام، نام خانوادگی، شماره پرونده و... قرار گرفته اند.
فرم بیمار - تب تماس / علائم: اطلاعات تماس با بیمار اعم از شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، تلفن بستگان و آدرس به همراه علائم بیمار (توسط پزشک تعیین شده است) در این بخش موجود می باشند.
فرم بیمار - روش درمان: روش درمان و هزینه ماهیانه و فیلد های نظیر دارو ترک اعتیاد، مقدار دوز مصرفی روزانه و... در این تب قرار گرفته اند.
فرم بیمار - سایر: در این بخش می توان مدارک مورد نیاز بیمار مانند اسکن کارت ملی و... را بارگذاری نمود. دیگر موارد نظیر عنوان تست که باید انجام دهد، روز مراجعه و.. در این تب قرار دارند
پذیرش: ثبت پذیرش در سیستم شامل دریافت وجه و ارائه خدمات به بیماران (تحویل دارو و انجام تست) می باشد.
فرم های تنظیمات برنامه و چاپ پرونده بیمار
نمودار: نمایش نمادین دو بعدی از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار می باشد. از نمودار ها برای ساده کردن و ملموس کردن هزینه ها و درآمد ها استفاده می شود.
Mersent MMT